10°Vertical  TATRANSKÁ ŠELMA   8°Ultra
31/7/2021  -  7k/1400m+           l            21/8/2021  -  50k/2500m+

Registrácia "limitných" 200+200 začína 1.4.2021!

Organizácia v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pod záštitou predsedu Milana Majerského.


Pripomeňme si atmosféru z predošlých ročníkov...

Hlavní partneri


Tatranská Šelma na Strave

Pripoj sa do našej skupiny ! 

VYSOKÉ TATRY WEATHER