Vertical  TATRANSKÁ ŠELMA   Ultra
1/8/2020  -  7k/1400m+           l            22/8/2020  -  50k/3000m+

Organizácia v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pod záštitou predsedu Milana Majerského.

Registrácia "limitných" 200+200 pretekárov začne 1. apríla 2020.


Hlavní partneri


Tatranská Šelma na Strave

Pripoj sa do našej skupiny ! 

VYSOKÉ TATRY WEATHER