Tatranská Šelma Vertical 2021

štartovná listina - limit 200 pretekárov

Štartovné čísla 1 - 15 sú favoriti, na základe predošlých výsledkov.

Vyhlásenie výsledkov: TOP 7 z kategórie MUŽI, ŽENY a TOP 5 z kategórie MUŽI "40". 


Kategórie:

Muži - XXX

Muži "40" - YYY

Ženy - ZZZ

Národnostné zloženie

SVK - 0

CZE - 0

POL - 0