Tatranská Šelma Ultra 2022

 štartovná listina - limit 200 pretekárov

Vyhlásenie výsledkov: TOP 7 (MUŽI, ŽENY) a TOP 5 (MUŽI "40"). 


Kategórie:

Muži - 107

Muži "40" - 63

Ženy - 29

Národnosti:

SVK - 121

CZE - 59

POL - 12

HUN - 5

IRL - 1

BAH - 1

*skratky HOTEL:

(H) + počet osôb