7° Tatranská Šelma Vertical 2018
extrémny beh do vrchu

Najnáročnejší beh do vrchu na Slovensku a v strednej Európe. Od úpätia lesa až po samotný vrchol vedie panoramatický turistický chodník. Slavkovský štít je najexcentrickejší bod Vysokých Tatier.


Organizátor:                     TATRANSKÁ ŠELMA 

Termín:                              sobota, 28.7.2018

Štart:                                  Starý Smokovec, (1025m) o 9:00 

Cieľ:                                   Slavkovský štít, (2452m) do 10:56 (limit)


Prezentácia:                      piatok, 27.7.2018 od 18:00 do 20:00 - Švajčiarsky Dom - Sherpa caffé

                                           sobota, 28.7.2018 od 6:30 do 8:20 - v mieste štartu


Parametre:                       7km / 1400m+

Trať a povrch:                  turistický chodník značený modrou značkou:

                                štart: 0,0km Starý Smokovec - 1025m n.m.

                                          2,4km Široký kopec - 1357m n.m.

                                          3,5km Slavkovská vyhliadka - 1531m n.m. (OBČERSTVOVAČKA)

                                          6,6km Nos - 2273m n.m.

                                 cieľ: 7,0km Slavkovský štít - 2452m n.m.

                                         (35% lesný turistický chodník, 65% drsná tatranská žula)


Limit:                                 Limit klasifikácie do výsledkovej listiny je 1 hodina a 56 minút.

                                          V trende skracovania limitu o 2 minúty/rok pokračujeme ďalej.

                                          V opačnom prípade je uvedené vo výsledkoch DSQ - diskvalifikovaný.


Registrácia:                    od 1.4.2018 do naplnenia limitu 200 pretekárov  


Šrotovné zahrňuje:         - bežecké tričko Dynafit 

 

                                         - poplatky spojené s organizovaním podujatia

                                         - štartovné číslo a štartovný balíček

                                         - poistenie pre zásah HZS

                                         - občerstvenie a digestív na trati a v cieli

                                         - obed v hoteli Amália****

                                         - hodnotné ceny pre najlepších

                                         - zdarma hodnotná tombola

                                         - afterparty v Ski Klube

 


Spôsob registrácie:       

Vyplň všetky polia v registračnom formulári uhraď šrotovné v stanovenom termíne. 

 

Kategórie:                        Muži A (2000* - 1979)

                                          Muži B "40" (1978 > )

                                          Ženy A (2000* > )

                                         *štart je povolený pretekárom starším ako 18 rokov.

 

Ceny:                               5 najlepší v každej kategórii Muži a Ženy

                                         3 najlepší v kategórii Muži "40"

                                         najstarší Muž a Žena

                                         prekonanie traťových rekordov (Muži, Ženy)

                                         FB súťaž - 5 výherci

                                         Tombola pre všetkých


Trať. rekord:                    Muži - Jozef Hlavčo (SK)                  DYNAFIT    1:02:10 (2014)

                                          Ženy - Megi Kozielska (PL)              DYNAFIT    1:13:45 (2017)

                                          Muži "40" - Pawel Krawczyk (PL)     DARE 2B    1:02:39 (2017)

 


Zabezpečenie:                Tatranská Horská Služba - Dobrovoľný Zbor Vysoké Tatry


Program:                          piatok, 27.7.2018

                                          18:00 - 20:00 Prezentácia, Švajčiarský Dom - Sherpa caffé

                                          sobota, 28.7.2018

                                          6:30 - 8:30 Prezentácia v mieste štartu

                                          8:45 Výklad trate

                                          9:00 Hromadný štart

                                          10:00 - 10:56 Príchod prvého a cieľový limit

                                          12:00 - 15:00 Obed v Hoteli Amália****

                                          15:00 Vyhlásenie výsledkov a Tombola


Informácie:                       Telefón:  00421 902 572 818 - Matúš Vnenčák

                                          E-mail:     tatranskaselma@gmail.com

                                          Web:       https://tatranskaselma.com


Upozornenie:

I. Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a súhlasí so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi. Pri prezentácii podpíše prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

II. Všetci pretekári budú v deň preteku poistení na zásah Horskej záchrannej služby.

III. Účastníci akcie sú zodpovední ku dodržiavaniu návštevného poriadku TANAPu a ku ochrane prírody.

IV. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi a organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté nepriaznivými prírodnými podmienkami a pri nesplnení jeho pokynov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a programu, či zrušenie celého preteku bez náhrady termínu.

V. Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby sú všetci účastníci povinní nahlásiť tento skutkový stav HZS na čísle 18 300 a tak isto aj organizátorovi akcie na číslo 00421902572818.

VI. Podať prvú pomoc sa pokladá ako automatické.

VII. Zámerné krátenie si trate má za následok sankciu vo forme diskvalifikácie.

VIII. Používanie paličiek je povolené a odporúčajú sa hlavne pre zostup.

IX. Organizátor nezabezpečuje vynesenie suchých vecí do cieľa, preto zvážte a premyslite si transport teplých vecí do cieľa v prípade nečasu.

X. Platí tu výhrada kamarátskeho ducha, na ktorom je štatút celej udalosti založený.

+