Vertical 2022

*skrátená trať po Maximiliánku (1530mnm)

>> Album 1 << 223 fotiek (credit: adriankasniar.com)
>> Album 2 << 404 fotiek (credit: Lukáš Podolák)

... doplníme čoskoro od ostatných