Registrácia už len pre náhradníkov!

Z dôvodu naplnenia limitu 200 bežcov bola registrácia ukončená. Vyplnením registračného formulára vás doplníme do Zoznamu náhradníkov. Pokiaľ sa niekto odhlási, budeme vás kontaktovať.