Registrácia je ukončená, limit je naplnený!
Štartovať umožníme už len pár tým, ktorí majú ambície skončiť v TOP 5 a individuálne nás skontaktujú.