Registrácia na Šelmu 2022 bola zastavená!

Limit (200+200) pretekárov sa naplnil.